ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน “เจ้าหน้าที่ธุรการ”