นำสิ่งของจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมบริจาคเพื่อมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีความขาดแคลน ทุรกันดาร และผู้ยากไร้ โดยบรรจุใน “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดยนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำสิ่งของจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมบริจาคเพื่อมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีความขาดแคลน ทุรกันดาร และผู้ยากไร้ โดยบรรจุใน “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท