ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท