จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท