จัดประชุมแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท