จัดกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (102 ปี) ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (102 ปี) ประจำปี 2567 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองนายกยุวกาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ นายกยุวกาชาด ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.จำเนียร คชประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ นำกล่าวคำปฏิณาณ และ นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อ่านรายชื่อตัวแทนโรงเรียน เพื่อเข้ารับหนังสือสำคัญการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดและเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชายุวกาชาด