งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นปางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 37

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณกรงนกใหญ่ สวนนกชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นปางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานงานแถลงข่าวฯ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน