กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตผู้เรียนในจังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตผู้เรียนในจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนและชาวจังหวัดชัยนาท อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้บริหารการศึกษา ทุกสังกัดของจังหวัดชัยนาท, ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้แทนคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และผู้มีเกียรติ จำนวน 650 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งนี้