กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (Big Day)

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (Big Day) โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดชัยนาท