การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านชีวภาค (BIOSPHRE) ครั้งที่ 1/2566

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านชีวภาค (BIOSPHRE)
ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท