ให้การต้อนรับ นางสาวโชติกา สอนสระเกษ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดยนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นางสาวโชติกา สอนสระเกษ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท