แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียด >> กดที่นี่<<

  • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • แบบหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต
  • แบบหนังสือแจ้งข้อร้องเรียน
  • แบบหนังสือแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำปรึกษา
  • แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
  • แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน