เชิญชวน ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดี่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567