เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ KHURU Online หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข”

📣#สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการไม่เกิน 10 ปี และที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ KHURU Online หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” ง่าย ๆ แค่ 5 ขั้นตอน

📲 1. SCAN QR CODE ลิ้งก์รับสมัครเข้ารับการพัฒนา

📱 2. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย โดยรายชื่อผู้สมัครจะสรุปในระบบทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน

📲 3. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรตามลิ้งก์คู่มือ

📱4. ประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th

📲 5. สมัครเข้ากลุ่ม Facebook “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข 2024” เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร แจ้งปัญหา ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และวิทยากร

📞 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 034 321 286, 034 321 289 ต่อ 4043