เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ กลุ่มงานพิธีฯ กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท