เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท ดร. พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกลุ่มงานพิธีฯ กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล