เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยมี
นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท