เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.45 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มงานพิธีฯ กลุ่มที 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งของจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท