เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท