เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมมนตรีโฮเต็ล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท