สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม 19 อัตราในตำแหน่ง

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<