ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดยดร.ธัญญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำคณะบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมคณะบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ