ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีภาวะบากลำบาก เพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ในฐานะฐานะเลขานุการคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยนาท โดย ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นางคะนึง นุ่มสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวปัทมา วงษ์ทองดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีภาวะบากลำบาก เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ดังนี้ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย และตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ราย