ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท และสนามสอบโรงเรียนวัดศรีวิชัย