ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลช่วยเหลือ ติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียนเนื่องจากครอบครัวอยู่ในสภาวะยากลำบาก

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลช่วยเหลือ ติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียนเนื่องจากครอบครัวอยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้ปกครอง (มารดา) และตัวนักเรียนประสบภาวะซึมเศร้า ไม่มีทุนทรัพย์ซื้อเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ต่อไป ณ บ้านพัก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท