ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา) ของจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา) ของจังหวัดชัยนาท นำโดย นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา) ของจังหวัดชัยนาท จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

2. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์

3. โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยาวิทยา

4. โรงเรียนอนุบาลกิตติกร

5. โรงเรียนวัฒนะโชติ