ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 เพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ รวมทั้งสอบทานความสมัครใจ ความพร้อมและการรับรู้ข้อมูลโครงการทุนการศึกษาฯ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกคัดสรร นักเรียนผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทาน ต่อไป