ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาว ธัญวลี ทองแก้ว ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาว ธัญวลี ทองแก้ว ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ .โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมศึกษาดูงานและแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท