ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย “CNT – CHAINAT Model” กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย “CNT – CHAINAT Model” โดยมีนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท