ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวของจังหวัดชัยนาทตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า (OTOP) โอทอปนวัตวิถี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดพระยาตาก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท