ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (เครื่องแบบเต็มยศ) ร่วมพิธี
เวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในพิธี
เวลา 09.30 น.นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายแด่ประธานสงฆ์ และเจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระสงฆ์เถราจารย์
เวลา 10.00 น.พระสงฆ์เถราจารย์ดับเทียนชัย โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันธ์สาครและมอบขันสาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวคาถาตักน้ำ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโทแล้วปิดฝาคนโท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 21 รูป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำและรับพร
เวลา 12.00 น.ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยพราหมณ์ยืนหน้าบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 จากจำนวน 3 แว่น และส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รับแว่นเทียนจากพราหมณ์ แล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว จำนวน 3 ครั้ง ใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ส่งต่อให้ผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนจนครบ 3 รอบ และเมื่อครบ 3 รอบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี