ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีนายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท