ร่วมนำเสนอผลงานการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566

นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นายเกษม เที่ยงรอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนายทเนตร นาคแย้ม แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมนำเสนอผลงานการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี