ร่วมต้อนรับนายวชิระ ขวัญเพชร เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมต้อนรับนายวชิระ ขวัญเพชร เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท