ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ซี หัวหินและโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางกิตติยา กิตติรัตนสุนทร ประธาน ปส.กช.ในระบบ และ นางโชคอำนวย เอี่ยมงาม ประธาน ปส.กช.นอกระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดชัยนาท และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 และรับมอบธงเจ้าภาพ “การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2568” จาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง เป็นเจ้าภาพร่วมกัน