ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายสัญทัต กอนผึ้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กศน.อำเภอสรรคบุรี และโรงเรียนอนุบาลสุธิชา ณ บริเวณตลาดอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท