รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวปัทมา วงษ์ทองดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางสาวณัฐพร ภมรพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท