พิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ลานอเนกประสงค์ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท