พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.30 น ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (เครื่องแบบเต็มยศ) ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ภายในพิธี เวลา 16.00 น. นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ และยืนประจำจุดด้านนอกพระอุโบสถ หลังจากนั้นพราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินเข้าภายในพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งประจำที่ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์และในเวลา 17.00 น ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทไตรสรณคม (พุทธัง) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จุดเทียนชัยมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี การเจริญพระพุทธมนต์ ในรอบที่ 1