พิธีเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564

พิธีเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สามารถลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับฯ ผ่านระบบทาง เว็บไซต์ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 5 – 25 มิถุนายน 2566

📱ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ทุกท่าน ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับฯ ได้ที่
www.ksp.or.th/service/kspmaster/reconfirm.php

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/06/44492/