พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.15 น. ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธิ์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารวิมลคุณากร หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท