พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ปี 2567 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี