พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชัยนาท จำนวนเงิน 73,500 บาท เพื่อมอบให้แก่เยาวชน จำนวน 14 ราย โดยมีดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท