ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศมร.ศธจ.ชน) ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศมร.ศธจ.ชน) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท