ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และบุคลากรที่รับผิดชอบ ได้ร่วมประชุมหารือกับ พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ในการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจดูแลความปลอดภัย และติดตั้งตู้แดงประจำสถานศึกษา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท