ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น 5 (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คือ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่, คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ, คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร, คณะกรรมการจัดริ้วขบวนรถอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์, คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก, คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล และคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์