ประชุมชี้แจงและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับฟังการชี้แจง ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ และจัดทำตัวชี้วัดที่ 1 และตัวชี้วัดที่ 2 ในภาพรวมของพื้นที่กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1