ประชุมคัดเลือกบุคลากรในสังกัดผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรในสังกัดผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ