ประชุมคณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท