ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 4/2566

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 4/2566 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ เป็นการปรับปรุงผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปรับปรุงผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมพิจารณามาตรการในการลดกราฟเรือนกระจกและการวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกแผนการลดน้ำเรือนกระจกและคัดเลือกมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ